CV

Så skriver man ett CV - Tips & råd

För dig som är arbetssökande och vill sticka ut i mängden är ett välskrivet CV en god bidragande faktor till att du faktiskt får drömjobbet du söker till. Vi på Multimind hjälper dig gärna genom hela processen, från jobbsökande till arbetsintervju.

Ett bra och tydligt formulerat CV gör det möjligt för rekryteraren att förstå varför just du är rätt person för jobbet. Att ett CV kan vara avgörande för om du får ditt drömjobb eller inte kan kännas som ett extremt påstående. Men faktum är att det är ett väldigt begränsat antal som går vidare till ett nästa steg i jämförelse med hur många ansökningar som faktiskt skickas in.

Vad är ett CV?

Ett CV är en förkortning av ordet curriculum vitae som härstammar från latin och betyder levnadslopp. Enkelt förkortat kan man säga att det är en sammanfattning av ditt yrkesverksamma liv som även består av utbildningar, kontaktuppgifter och eventuella meriterande erfarenheter.
Meriterande erfarenheter kan vara allt ifrån att du är styrelseledamot i en bostadsrättsförening till att du varit aktiv i föreningslivet på universitet.

CV

Hur skriver man ett CV som sticker ut

För att ditt CV ska bli så bra och intresseväckande som möjligt är det väsentligt att fånga rekryterarens intresse i ett tidigt skede. Det är därför viktigt att ge dig själv de bästa förutsättningarna genom att ha en genomtänkt struktur som tydligt belyser kompetensområdena som krävs för den aktuella tjänsten.

Innan du börjar skriva ditt CV bör du komma ihåg:

– Ditt CV bör inte vara längre än 1-2 A4-sidor – annars finns det risk att arbetsgivaren inte kommer ta del av hela innehållet.

– Granska arbetsannonsen noggrant och skräddarsy ditt CV utifrån den. Du behöver inte helt och hållet skriva om ditt CV, men det kan vara en god idé att belysa de områden som du bedömer är extra relevanta för tjänsten.

Så här kommer du igång med ditt CV

1. Välj rätt format - kronologisk eller funktionell

Kronologisk CV-format

Detta format är det perfekta sättet att visa upp framstegen i din karriär och lämpar sig för dem flesta. Ett kronologiskt format är ofta det som anses vara det mer “traditionella” CV-formatet med fokus främst på karriärsutveckling.

Med ett kronologiskt CV inleder du med att berätta lite kortfattat om dina tidigare erfarenheter och varför du just sökt dig till tjänsten. Därefter fortsätter du lyfta fram din arbetslivserfarenhet som genomgående bör vara det största fokuset i ditt CV.

Kronologiskt CV-format lämpar sig om du har:

– Har bred erfarenhet som du vill lyfta fram

– Söker jobb inom samma bransch

– Vill betona din karriärsutveckling

Då ska du inte välja kronologiskt CV-format:

– Ifall du tenderar att byta jobb ofta

– Om du söker dig till en ny bransch

– Har stora glapp i din anställningshistorik

Funktionellt CV-format

Ett funktionellt CV lämpar sig för dig som är osäker på kvaliteten på din arbetslivserfarenhet, eller söker en ny karriär. Detta för att du behöver ett funktionellt sätt att betona dina relevanta färdigheter – och nedtona allt annat. Ett funktionellt CV-format fokuserar på dina kvalifikationer, och är ett lämpligt val för dig som är senior.

Med ett funktionellt CV inleder du med en längre introduktion som lyfter fram dina relevanta prestationer och färdigheter. Därefter utökar du med relevanta kunskaper. I detta format så synliggör du dina arbetslivserfarenheter i sidofältet så att de inte hamnar i lika stort fokus som övriga kompetenser du besitter.

Design

Generellt sett är det absolut viktigaste att ditt CV på ett strukturerat sätt framhåller dina kompetenser. En arbetsgivare kommer sällan bry sig om designen i ditt CV, men detta kan såklart spela roll om du arbetar inom design, marknadsföring med mera.

Krävs en kreativ ådra för ditt arbete? Då har du möjlighet att visa upp din kreativitet i ditt CV.

Eller krävs det en väldigt organiserad person för tjänsten? Se då till att lägga extra stor vikt vid att ha en tydlig struktur i ditt CV.

2. Vad ska ditt CV innehålla

Många arbetsgivare har till vana att leta efter de vanliga rubrikerna i ett CV, se därför till att använda dem. En enkel struktur och tydliga rubriker gör att arbetsgivaren får en god överblick. De mest förekommande rubrikerna som ett CV bör innehålla är följande:

– Sammanfattning och målsättning
– Kontaktinformation
– Arbetslivserfarenheter
– Utbildning
– Kompetens
– Referenser
– Valfria relevanta avsnitt – språk, datorkunskaper, meriterande erfarenheter

Sammanfattning och målsättning

Ditt CV bör innehålla en rubrik i stil med “sammanfattning och målsättning”, där du kort sammanfattar din yrkeskarriär och målsättning. Annars kan det vara svårt för arbetsgivaren att förstå varför du söker dig till tjänsten – i synnerhet om du söker en tjänst långt ifrån ditt kunskapsområde. Du kan se detta avsnitt som en förkortad version av ditt personliga brev. Syftet med detta är att du ska ge arbetsgivaren en snabb sammanfattning av varför du är rätt person för tjänsten som du söker dig till.

I din CV-sammanfattning kan du nämna: 

– Din nuvarande tjänst och hur många års erfarenhet av den som du besitter.
– Nämn en eller två framgångar i din karriär och resultatet av dessa. Alternativt nämner du dina ansvarsområden.
– Önskat mål, exempelvis passion för att arbeta på ett visst företag.

Kontaktuppgifter

Det är starkt rekommenderat att du i ditt CV har med kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, mailadress och adress. Denna information bör finnas med högst upp i ditt CV, men funkar också att lägga in ytterligare en gång i ditt CV med rubriken personinformation.

Kontaktuppgifter är den mest kritiska delen i ditt CV, för även om du lyckas genomföra allt annat i processen korrekt, kommer du inte långt ifall rekryteraren inte lyckas komma i kontakt med dig eftersom du kanske råkade stava din mailadress fel. Ha därför alltid som vana att dubbelkolla denna del för att säkerställa att allt är korrekt och uppdaterat.

Arbetslivserfarenheter

Denna del är oerhört väsentlig för ditt CV och där du verkligen har chansen sälja in dig själv med hjälp av tidigare arbetslivserfarenheter och prestationer.

– Vad har du lärt dig från dina tidigare anställningar?
– Vilka utmaningar stötte du på?

Hur många anställningar bör finnas med?

Hur många anställningar som bör finnas med finns det inget givet svar för. Däremot bör du tänka på att enbart ha med de som är relevanta för tjänsten som du söker. Ofta brukar det räcka med de tre senaste anställningarna.

Det som är klokt att ha i åtanke är att en person som inte känner dig ska, på ca 20-30 sekunder, ha möjlighet att se över ditt CV och hitta relevanta ord och meningar som rekryteraren anser passande för den tilltänkta tjänsten.
Se över vilka kompetenser/erfarenheter som efterfrågas. Om du har erfarenhet av detta, se till att detta tydligt syns i ditt CV. Somliga arbetsgivare använder sig av ATS, Applicant Tracking System, som hjälper dem sålla fram relevanta profiler – det kan därför i vissa fall vara helt avgörande att du belyser specifika system med mera för att klara den första screeningen.

Har du inte tidigare arbetslivserfarenheter som är relevanta?

För dig som inte har några tidigare relevanta arbetserfarenheter kan det i stället vara värt att lyfta fram genomförda utbildningar eller praktikplatser inom relevanta områden.

Utbildning

Här berättar du om genomförda eller pågående utbildningar som anses relevanta för tjänsten du söker dig till. Se därför till att fundera en extra gång om rekryteraren faktiskt har nytta av att känna till utvalda utbildningar.

Detta bör finnas med under utbildning:

– Skolans namn och när utbildningen genomfördes
– Vilka kurser har du läst
– En kort beskrivning av vad utbildningen innehöll och vilken nytta du kan ha av den på jobbet

Kompetens

För kompetenser ska du i ditt CV tydliggöra all din kunskap samt dina kompetenser som gör dig till den perfekta kandidaten för tjänsten. Det finns framförallt två typer av färdigheter som funkar utmärkt att ha med: hårda kompetenser och mjuka kompetenser.

Exempel på hårda kompetenser: Cloud Computing, UX-design, ERP-system, CSM-system

Exempel på mjuka kompetenser: Kreativitet, samarbetsförmåga, anpassningsbarhet

Vi förespråkar att ett CV innehåller bägge delar, med fokus på de hårda kompetenserna.

Referenser

Att få med referenser i sitt CV kan vara en klok fördel som resulterar i att rekryteraren har möjlighet att få en klarare bild av vem du är, och vem du var på ditt tidigare arbete.

– Välj ut dina referenser noggrant – det bör vara en person som verkligen känner dig och som kan besvara frågor på hur du är som person.
– Välj helst en tidigare chef. Om det inte är möjligt kan du uppge en kollega.
– Kom ihåg att alltid informera personen du tänkt uppge som referens, så att personen är okej med detta, men också för att personen i fråga ska kunna förbereda sig.

Så här bör du uppge dina referenser

Se till att aldrig uppge referenspersoners namn eller telefonnummer i ditt CV. I stället bör du tala om för arbetsgivaren i ditt CV att du har referenspersoner som kan lämnas ut på begäran om så önskas.

Valfria avsnitt

Ifall du besitter några övriga kunskaper eller meriter som passar den tilltänkta tjänsten kan det vara värt att nämna för att ge den tilltänkta arbetsgivaren en bättre bild av vem du är. Där kan du exempelvis nämna:

– Datorkunskap
– Körkort
– Volontärarbete
– Språkkunskaper

Att ha flera olika språkkunskaper är något som oftast tenderar att vara väldigt attraktivt i dagens arbetsmarknad. Har du kunskaper i fler språk än enbart svenska och/eller engelska kan detta innebära en stor konkurrensfördel för dig då du har möjlighet att sticka ut i mängden.

Du kan lista dina språkkompetenser i punktform och tydliggöra vilken nivå du ligger på i varje språk. Nivåerna kan vara likt följande:

– Grundläggande
– Flytande
– Modersmål

Hur långt ska ett CV vara

När det kommer till längden på ett CV, är det viktigt att inte ha ett för långt sådant. Istället bör man fokusera på att det är lättläst och välstrukturerat. Vår rekommendation som tidigare nämnt är att inte överskrida 2 A4-sidor. Orsaken till detta är dels för att rekryteraren vanligtvis har många ansökningar att gå igenom och förmodligen inte har tid att lusläsa flera sidor i ett CV, dels att din förmåga att effektivt förmedla ett budskap visar på en kompetens som är viktig för de allra flesta tjänsterna!

Se därför till att försöka hålla ditt CV så kort och koncist som möjligt så att arbetsgivaren har möjlighet att läsa igenom allt och att du visar att du är en bra storyteller. Undvik att ta med gammal och irrelevant information som egentligen inte är aktuellt längre. Fokusera istället på varför du anser att du är viktig för rollen som du söker och vad rekryteraren bör veta om just dig.

Ska man ha med bild i sitt CV

När vi skickar kandidater till våra kunder är vi väldigt noga med att ta bort all typ av personlig information – det är din kompetens som spelar roll! Därför spelar det ingen roll om du söker en tjänst hos oss med eller utan bild. 

Däremot kan vi inte ge rådet att bortse från bild när du söker till andra tjänster, det kan vara olika från arbetsgivare till arbetsgivare.

Vid val av bild för ditt CV är det viktigt att du tänker på följande:

– Bilder i en formell miljö
– Använd en bild som är tagen framifrån
– Representativt klädval

Innan du skickar in ditt CV tänk på följande

– Granska alltid stavningen en extra gång.

– När du skickar in ditt CV och personligt brev via mejl, skicka alltid dokumenten som PDF.

– Se till att skicka in din ansökan i tid – alltid före senaste ansökningsdatumet.

– Skicka alltid CV med tillsammans med ett personligt brev, och tänk på att utseende och format ska vara konsekvent.

Frågor?

Vi hjälper gärna till! Klicka nedan för att kontakta oss
Kontakta