GJENOPPTA

Hvordan skrive en CV - Tips og råd

For deg som søker jobb og ønsker å skille deg ut fra mengden , er en velskrevet CV en god medvirkende årsak til at du faktisk får drømmejobben du søker på. Vi i Multimind hjelper deg gjerne gjennom hele prosessen, fra jobbsøking til jobbintervju.

En god og tydelig formulert CV gjør rekruttereren i stand til å forstå hvorfor du er rett person for jobben. At en CV kan være avgjørende for om du får drømmejobben eller ikke kan virke som en ekstrem påstand. Men faktum er at det er et svært begrenset antall som går videre til neste trinn i forhold til hvor mange søknader som faktisk sendes inn.

Hva er en CV ?

En CV er en forkortelse av ordet curriculum vitae, som kommer fra latin og betyr livsløp. Enkelt forkortet kan det sies at det er en oppsummering av ditt yrkesliv som også består av utdanninger, kontaktdetaljer og eventuell meritterende erfaring.
Meritterte erfaringer kan være alt fra å være styremedlem i en borettslag til å ha vært aktiv i foreningslivet på universitetet.

GJENOPPTA

Hvordan skrive en CV som skiller seg ut

For at CV-en din skal bli så god og interessant som mulig, er det essensielt å fange rekruttererens interesse på et tidlig tidspunkt. Det er derfor viktig å gi seg selv de beste forutsetningene ved å ha en gjennomtenkt struktur som tydelig synliggjør hvilke kompetanseområder som kreves for den aktuelle stillingen.

Før du begynner å skrive CV, bør du huske:

– CV-en din bør ikke være lengre enn 1-2 A4-sider – ellers er det en risiko for at arbeidsgiver ikke ser hele innholdet.

– Se nøye gjennom stillingsannonsen og skreddersy CV-en din ut ifra den. Du trenger ikke skrive om CV-en fullstendig, men det kan være lurt å trekke frem de områdene du anser som spesielt relevante for stillingen.

Slik kommer du i gang med CV-en din

1. Velg riktig format - kronologisk eller funksjonelt

Kronologisk CV-format

Dette formatet er den perfekte måten å vise frem karriereutviklingen din og passer for de fleste. Et kronologisk format er ofte det som regnes som det mer «tradisjonelle» CV-formatet med fokus primært på karriereutvikling.

Med en kronologisk CV starter du med å fortelle litt om dine tidligere erfaringer og hvorfor du nettopp søkte på stillingen. Du fortsetter deretter å fremheve din arbeidserfaring, som konsekvent bør være hovedfokuset i CV-en din.

Kronologisk CV-format passer hvis du har:

– Har bred erfaring som du ønsker å fremheve

– Ser etter jobb i samme bransje

– Vil du vektlegge din karriereutvikling

Da bør du ikke velge et kronologisk CV-format:

– Hvis du pleier å bytte jobb ofte

– Hvis du søker deg til en ny bransje

- Har store hull i arbeidshistorien din

Funksjonelt CV-format

En funksjonell CV passer for deg som er usikker på kvaliteten på arbeidserfaringen, eller er på utkikk etter en ny karriere. Dette er fordi du trenger en funksjonell måte å fremheve dine relevante ferdigheter – og bagatellisere alt annet. Et funksjonelt CV-format fokuserer på dine kvalifikasjoner, og er et passende valg for deg som senior.

Med en funksjonell CV starter du med en lengre introduksjon som fremhever dine relevante prestasjoner og ferdigheter. Du utvider da med relevant kunnskap. I dette formatet synliggjør du arbeidserfaringene dine i sidefeltet slik at de ikke havner i like mye fokus som de andre ferdighetene du besitter.

Design

Generelt sett er det viktigste at CV-en din fremhever ferdighetene dine på en strukturert måte. En arbeidsgiver vil sjelden bry seg om utformingen i CV-en din, men dette kan selvfølgelig ha betydning om du jobber innen design, markedsføring mm.

Krever arbeidet ditt en kreativ strek? Da har du muligheten til å vise frem kreativiteten din i CV-en.

Eller krever stillingen en veldig organisert person? Sørg da for å legge ekstra vekt på å ha en tydelig struktur i CV-en din.

2. Hva bør CV -en din inneholde

Mange arbeidsgivere har for vane å se etter de vanlige overskriftene i en CV, så pass på å bruke dem. En enkel struktur og tydelige overskrifter gir arbeidsgiver god oversikt. De vanligste overskriftene som en CV bør inneholde er følgende:

- Oppsummering og objektivitet
- Kontaktinformasjon
- Arbeidserfaring
- Utdanning
- Kompetanse
– Referanser
– Valgfrie relevante seksjoner – språk, datakunnskaper, meritterende erfaring

Oppsummering og objektiv

CV-en din bør inneholde en overskrift som " sammendrag og mål" , der du kort oppsummerer din yrkeskarriere og mål. Ellers kan det være vanskelig for arbeidsgiver å forstå hvorfor du søker stillingen – spesielt hvis du søker på en stilling langt utenfor ditt kompetanseområde. Du kan se denne delen som en forkortet versjon av følgebrevet ditt. Hensikten med dette er at du skal gi arbeidsgiver en rask oppsummering av hvorfor du er rett person for stillingen du søker på.

I CV-sammendraget kan du nevne: 

- Din nåværende stilling og hvor mange års erfaring du har i den.
– Nevn en eller to suksesser i karrieren din og resultatene av disse. Alternativt nevner du dine ansvarsområder.
- Ønsket mål, for eksempel lidenskap for å jobbe i en bestemt bedrift.

Kontaktinformasjon

Det anbefales på det sterkeste at du inkluderer kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, e -postadresse og adresse i CV-en din. Denne informasjonen skal stå øverst på CV-en din, men det er også mulig å legge den inn en gang til i CV-en din under overskriften personopplysninger .

Kontaktinformasjon er den mest kritiske delen av CV-en din, for selv om du klarer å fullføre alt annet i prosessen riktig, kommer du ikke langt hvis rekruttereren ikke kan komme i kontakt med deg fordi du ved et uhell kan ha stavet feil epostadresse. Gjør derfor alltid til en vane å dobbeltsjekke denne delen for å sikre at alt er korrekt og oppdatert.

Arbeidserfaring

Denne delen er utrolig viktig for CV-en din og hvor du virkelig har sjansen til å selge deg selv ved å bruke tidligere arbeidserfaringer og prestasjoner.

– Hva har du lært av dine tidligere jobber?
– Hvilke utfordringer møtte du?

Hvor mange jobber skal inkluderes?

Det er ikke gitt svar på hvor mange jobber som skal inkluderes. Du bør imidlertid vurdere kun å inkludere de som er relevante for stillingen du søker på. De tre siste jobbene er ofte nok.

Det som er lurt å huske på, er at en person som ikke kjenner deg skal i løpet av ca 20-30 sekunder ha mulighet til å se over CV-en din og finne relevante ord og setninger som rekruttereren anser passer for den tiltenkte stillingen.
Gjennomgå hvilke ferdigheter/erfaringer som etterspørres. Har du erfaring med dette, sørg for at dette er godt synlig i CV-en din. Noen arbeidsgivere bruker ATS, Applicant Tracking System, som hjelper dem med å sile gjennom relevante profiler – det kan derfor i noen tilfeller være helt avgjørende at man fremhever spesifikke systemer etc. for å klare den første screeningen.

Har du ikke tidligere arbeidserfaring som er relevant?

For de som ikke har noen tidligere relevant arbeidserfaring, kan det i stedet være verdt å trekke frem gjennomførte kurs eller praksisplasser innen relevante fagfelt.

Opplæring

Her forteller du om gjennomført eller pågående opplæring som anses som relevant for stillingen du søker på. Sørg derfor for å tenke deg om to ganger om rekruttereren faktisk har godt av å kjenne til utvalgte opplæringskurs.

Dette bør inkluderes under trening:

– Navnet på skolen og når opplæringen ble gjennomført
– Hvilke kurs har du studert
– En kort beskrivelse av hva opplæringen inneholdt og hvordan du kan ha nytte av den på jobb

Kompetanse

For kompetanse må du i din CV tydeliggjøre all din kunnskap og dine kompetanser som gjør deg til den perfekte kandidaten for stillingen. Det er hovedsakelig to typer ferdigheter som fungerer utmerket å ha: harde ferdigheter og myke ferdigheter.

Eksempler på hard kompetanse: Cloud Computing, UX-design, ERP-systemer, CSM-systemer

Eksempler på myke ferdigheter: Kreativitet, samarbeid, tilpasningsevne

Vi tar til orde for at en CV inneholder begge deler, med fokus på de harde ferdighetene.

Referanser

Å inkludere referanser i CV-en kan være en klok fordel som resulterer i at rekruttereren har mulighet til å få et klarere bilde av hvem du er, og hvem du var i din forrige jobb.

– Velg dine referanser med omhu – det bør være en person som virkelig kjenner deg og som kan svare på spørsmål om hvem du er som person.
– Velg helst en tidligere leder. Hvis dette ikke er mulig, kan du angi en kollega.
– Husk alltid å informere den du har tenkt å gi som referanse, slik at vedkommende har det greit med dette, men også slik at vedkommende kan forberede seg.

Slik bør du oppgi referansene dine

Pass på å aldri inkludere navn eller telefonnumre til referanser i CV-en din. I stedet bør du fortelle arbeidsgiver i CV-en at du har referansepersoner som kan stilles til rådighet på forespørsel om ønskelig.

Valgfrie seksjoner

Hvis du har andre ferdigheter eller kvalifikasjoner som passer til den tiltenkte stillingen, kan det være verdt å nevne for å gi den tiltenkte arbeidsgiveren et bedre bilde av hvem du er. Der kan du for eksempel nevne:

- Dataferdigheter
- Førerkort
- Frivillig arbeid
- Språkferdigheter

Å ha flere ulike språkkunnskaper er noe som vanligvis pleier å være veldig attraktivt i dagens arbeidsmarked. Har du kunnskap om flere språk enn bare svensk og/eller engelsk, kan dette bety et stort konkurransefortrinn for deg da du har muligheten til å skille deg ut fra mengden.

Du kan liste opp språkkunnskapene dine i punktform og gjøre det klart hvilket nivå du er på på hvert språk. Nivåene er som følger:

- Grunnleggende
- Væske
- Morsmål

Hvor lang bør en CV være?

Når det gjelder lengden på en CV, er det viktig å ikke ha en som er for lang. I stedet bør du fokusere på å gjøre den lettlest og godt strukturert. Vår anbefaling som tidligere nevnt er absolutt ikke å overstige 2 A4-sider. Grunnen til dette er dels fordi rekruttereren vanligvis har mange søknader å gå gjennom og sannsynligvis ikke har tid til å skumme flere sider av en CV, dels fordi din evne til å effektivt formidle et budskap viser en kompetanse som er viktig for de aller fleste. av stillinger!

Prøv derfor å holde CV-en så kort og konsist som mulig slik at arbeidsgiver har mulighet til å lese alt og at du viser at du er en god historieforteller. Unngå å inkludere gammel og irrelevant informasjon som egentlig ikke er relevant lenger. Fokuser heller på hvorfor du mener du er viktig for rollen du søker på og hva rekruttereren bør vite om deg.

Bør du inkludere et bilde i CV-en din?

Når vi sender kandidater til våre kunder, er vi nøye med å fjerne alle typer personopplysninger – det er dine ferdigheter som betyr noe! Derfor spiller det ingen rolle om du søker på en stilling hos oss med eller uten bilde. 

Vi kan imidlertid ikke gi rådet om å se bort fra bildet når du søker på andre stillinger, det kan være forskjellig fra arbeidsgiver til arbeidsgiver.

Når du velger et bilde til din CV, er det viktig at du vurderer følgende:

– Bilder i en formell setting
– Bruk et bilde tatt forfra
- Representativt klesvalg

Før du sender inn din CV , vurder følgende

– Sjekk alltid stavemåten en ekstra gang.

- Når du sender CV og PB via e-post, send alltid dokumentene som PDF.

– Sørg for å sende inn søknaden i tide – alltid før siste søknadsdato.

– Send alltid din CV sammen med et personlig brev, og husk at utseende og format skal være konsekvent.

Spørsmål?

Vi hjelper gjerne! Klikk nedenfor for å kontakte oss
Kontakt