Digital intervju – 4 goda tips

Pandemin förändrade mycket på arbetsmarknaden och hur vi använder oss av teknologi under arbetsdagen. Allt fler företag inser idag fördelarna med att arbeta hemifrån och att det i många fall är mer effektivt att hålla möten digitalt istället för fysiskt. Även intervjuprocesser har gått in i en ny och digital…...