Att rekrytera inom ekonomibranschen kan vara en svår utmaning för många organisationer i och med att det är en omfattande bransch som täcker många områden. Att anställa rätt kandidat för jobbet kräver därför en noggrann eftertanke samt att ett flertal faktorer undersöks. 

På MultiMind hjälper vi er mer än gärna med denna process. Till er som däremot planerar att sköta rekryteringen internt har vi nu sammanställt ett par tips som ni bör ha i åtanke vid en rekrytering och/eller bemanning inom ekonomirelaterade tjänster, vare sig det handlar om en controller, ekonomiassistent, internrevisor eller redovisningsekonom.

 

Sätt upp en kravprofil för rollen

Första steget i rekryteringsprocessen är att identifiera var ert team och företag är på väg för att komma underfund med vilken roll/kompetens ni behöver förstärka med.
Har ni en tydlig kravprofil och arbetsbeskrivning för rollen ni söker kommer det att underlätta att identifiera rätt kompetens och sparar er tid när ni letar efter den rätta kandidaten. Om ni fastställt en kravprofil för en kritisk roll där kompetensen är svårfunnen och kräver en lång rekryteringsprocess kan det vara en god idé att bemanna med en interimskonsult under tiden ni söker den rätta kandidaten. Detta kan göra att ni undviker onödiga risker kopplat till hög arbetsbelastning som exempelvis sjukskrivningar och uppsägningar.

 

Skriv en lockande och tydlig annons för rollen

För att hitta de allra bästa kandidaterna bör ni inte förlita er på annonsering utan manuellt sökande krävs i eget nätverk och på plattformar som LinkedIn. Oavsett krävs en bra annons då detta är vad ni kommer att referera till när ni kontaktar kandidater på exempelvis LinkedIn. Annonsen bör dels skapa ett intresse för ert företag och tjänsten, men också vara tydlig med vad som efterfrågas.

Har ni enligt förra tipset skapat en konkret rollbeskrivning kan ni också skriva en tydlig annons vilket ökar sannolikheten att personer med önskad kompetens blir intresserade av tjänsten då de känner sig mer träffade och lämpade för rollen. Lägg ett extra fokus på att särskilja vilken erfarenhet/utbildning som är meriterande och vad som är ett krav, samt var tydliga med vilken kompetens ni värdesätter högst.

 

Undersök kandidatens utbildningsbakgrund

Utbildning kan vara en god indikation på kandidatens förmåga att prestera inom den roll ni söker. Kandidaten bör ha en examen inom ekonomi eller annat relevant område, exempelvis finans eller matematik. Se till att få bekräftat att kandidater har den utbildningsnivån de nämner i sitt CV.

 

Säkerställ relevant arbetslivserfarenhet

Utöver att undersöka relevant utbildning så är kandidatens tidigare arbetslivserfarenhet också en viktig aspekt vid rekrytering inom ekonomi. Ni bör undersöka via intervjuer och referenstagning att kandidaten besitter den relevanta arbetslivserfarenhet inom ekonomi som ni efterfrågat.

 

Analysera deras tekniska färdigheter

Digitalisering har förändrat ekonomens roll och ekonomi är numera en datadriven bransch som kräver goda tekniska erfarenheter. Kandidater som är erfarna i statistiska program, som till exempel R Studio eller Stata, eller språk som Python, kommer med säkerligen vara trygga i att använda data för att ta fram insikter.

 

Glöm inte bort denna viktiga egenskap

Ekonomi handlar trots allt inte bara om siffror och dataanalys, utan området kräver även effektiv kommunikation vid bland annat insikter och rekommendationer. Därför är det viktigt att kandidaten besitter en god kommunikationsförmåga, i både tal och skrift. Erfarenhet av program inom datavisualisering som exempelvis Power BI och presentationsverktyg som Powerpoint kan också vara väldigt viktigt att kunna för olika ekonomer.

 

Sammanfattningsvis, att rekrytera inom ekonomi kräver att man tänker igenom en rad olika faktorer. Definiera den specifika rollen som ni är i behov av, säkerställ kandidatens utbildning, arbetsbakgrund, tekniska och kommunikativa färdigheter. Glöm heller inte att söka efter en kandidat som delar era värderingar.
Genom att ta dessa faktorer i beaktning ökar ni era chanser att hitta rätt kandidat, och bygga ett både starkt och effektivt team.

På MultiMind har vi gedigen erfarenhet av rekrytering och bemanning inom ekonomi. Behöver ni fler tips eller hjälp vid rekrytering eller bemanning inom ekonomi så hjälper vi er gärna vidare.

 

Tveka inte på att kontakta oss redan idag!