Vi talte med vores finsktalende kollega Miia Paavonaho, rekrutteringskonsulent hos Multimind, og stillede nogle spørgsmål om hendes tanker om rekruttering af finske kandidater.
Hvad er fordelene ved at være finsk, når man rekrutterer finner?
Den største fordel er selvfølgelig sproget – at kunne kommunikere på mit modersmål gør det enormt meget nemmere, når jeg rekrutterer finske kandidater. At have en samtale på finsk får også kandidaten til at føle sig mere komfortabel, og samtidig sænker det barriererne. Vi kan "connecte" på et mere personligt plan, hvilket gør det nemmere for de kandidater, der er nervøse inden samtalen. Fordi jeg selv er født og opvokset i Finland og kender de kulturelle forskelle, ved jeg, hvordan man nærmer sig forskellige finske personligheder. Det er en af de vigtigste og største fordele, når jeg rekrutterer finner.

Hvad er de største forskelle på finske og svenske virksomheder?
I Finland føler jeg, at vi er mere "Straight to Business" end i Sverige. Vi har færre møder og træffer hurtigere beslutninger i en arbejdsproces. Der er en anden opfattelse og kultur omkring møder, og vi er ikke bange for at tage et større ansvar. Beslutninger træffes mere på individniveau. Svenskere synes også at være mere konfliktsky. I Finland føler jeg, at vi er mindre bange for at udtrykke vores meninger, vi adskiller det private fra arbejdet. I Sverige føler jeg, at grænserne mellem ens personlige meninger og ens professionelle side flyder sammen.

Hvilke fordele kan finske jobsøgende drage fordel af?
En ting, jeg har bemærket, er, at finnerne er højt værdsatte her i Sverige – svenskernes indtryk af os er, at vi er et hårdtarbejdende folk, og at vi passer vores arbejde. Det er en stor fordel at være finsk i Sverige, fordi der er mange jobs i Stockholm, hvor det er et krav at man er finsktalende.

Hvilke tips kan du give finske kandidater, der søger job i Stockholm?
Du skal turde at tale mere engelsk! Som finne er man tit kritisk over for sine sprogkundskaber, og vi vil ofte gerne kunde sproget "perfekt". Men det er vigtigere, at du tager skridtet at tale mere, og det er endnu bedre, hvis du vælger at kommunikere på svensk. I Stockholm er der utroligt mange bemandingsvirksomheder. MultiMind er en af dem, der kan hjælpe dig med at finde et job. Du skal turde at kontakte et rekrutteringsfirma! I Sverige værdsættes personlighed også mere, når de søger en kandidat. Våg at vise, hvem du er og din personlighed. Vær aktiv og opdater din profil på Linkedin ofte for at vise rekrutteringskonsulenter og arbejdsgivere, at du er åben for nye jobmuligheder.

Hvad savner du mest fra Finland?
Det første jeg kommer til at tænke på, udover familie og venner, er saunaen (latter). Vi har ikke en sauna ved siden af vores lejlighed eller hytte. Og hver gang jeg tager til Finland, er det noget af det første, jeg gør – at gå i sauna. Helst hver dag! Så savner jeg at kunne tale mere på mit modersmål. Når man går i en butik eller ringer til kundeservice, er det noget helt andet at få lov til at kommunikere om hverdagsting på ens eget sprog.